2023 m. Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai)

2. Pradinis ugdymas. Pasaulio pažinimas

Autorė Laura Laučiūtė-Jankauskienė

https://www.classtime.com/code/W7K7WK