2023 m. Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai)

4. Dalelytė

Autorė Elžbeta Stankevičienė

https://www.classtime.com/code/RVNRE2