2023 m. Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai)

20. Testas. Etika 9 klasei

Autorė Nijolė Bendaravičiūtė 

https://www.classtime.com/code/JEPD53