2023 m. Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai)

28. Posūkio kampo sinusas ir kosinusas. 11 kl.

Autorė Jolanta Subačienė

https://www.classtime.com/code/KW32PR