Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai). Platformoje „Wordwall“

430. Subject pronouns and possessive adjectives