Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai). Platformoje „Wordwall“

399. Bendrieji apskaitos principai