Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai). Platformoje „Wordwall“

367. Perskaitykite atvirų skiemenų sakinius