Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai). Platformoje „Wordwall“

189. Įvardžiuotiniai būdvardžiai