Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai). Platformoje „Wordwall“

79. skaitinis reiškinys