Skaitmeninės mokymo priemonės (mokytojų darbai). Platformoje „Wordwall“

61. Menu mįslę keturgyslę